08-662 21 47 info@djrs.se

Stallregler

Både människor och hästar ska trivas på ridskolan därför följer vi vissa regler på Djurgårdens Ridskola.

Spring eller skrik aldrig
i stallet

Ha alltid håret uppsatt så
att du inte fastnar i något

Är Du under 16 år måste
du ha hjälm på dig i stallet
även när du leder häst

Gå aldrig in i foderkam-
maren utan lov

Var en schysst stallkompis
och undrar du över något
så fråga!

Låt hästarna vara ifred vid
fodring och när de äter

Ta aldrig ut en häst utan lov,
fråga alltid personalen

Gå bara in till hästarna om
ni ska göra i ordning för att
rida lektion eller för att sköta

Fråga alltid personal innan
ni går in till en häst i box

Max två personer inne hos
hästen i box eller spilta när
ni sköter

Gå inte in till privat-
hästarna utan lov

Lämna aldrig en häst upp-
bunden utan tillsyn

Häng alltid upp grimma,
grimskaft och täcke på rätt
plats

Lämna aldrig en häst på
gången

Hästarna har godisförbud
men du kan lägga en bit
äpple eller morot i krubban

Fråga alltid personal innan
du ska sköta en häst och
sköt hästen inne i spiltan
eller boxen

Ha inte mobiltelefon på er
på lektion och när ni sköter
vill vi att ni koncentrerar
er på hästen

Fråga alltid personal innan
du ställer upp en häst på
gången eftersom vissa hästar
kan bli stressade av det

Låt inte grimma och grim-
skaft vara kvar i boxen när
du är klar eftersom hästen
kan fastna och skada sig

Hästar i box ska bindas upp
med grimma och säkerhets-
knut inne i boxen när ni ska
sköta

Lämna aldrig saker på
gången utan lägg alltid
tillbaka ryktsaker
och ställ tillbaka ridspöt